Plastové nádrže

Slouží nejčastěji k zachycování a skladování kapalin. V některých případech mohou být použity jako součást technologických celků. Mnoho zákazníků je využívá i ke skladování granulátů a sypkých materiálů. V případě, že uvažujete v plastové nádrži uskladňovat agresivní látky, respektujte prosím chemickou odolnost použitého materiálu, z něhož je nádrž vyrobena. Bližší informace Vám sdělíme v případě zájmu o výrobu nádrže.

Výhody plastových nádrží

 • snadná montáž
 • minimální stavební náročnost
 • nízká hmotnost
 • dlouhá životnost
 • 100% voděodolnost
 • možno přizpůsobit tvar i velikost

Nejčastější použití plastových nádrží

 • hromadění dešťové vody
 • hromadění pitné vody
 • osazení potravinářské technologie
 • osazení technologie čistíren odpadních vod
 • zachycování odpadních, splaškových nebo průmyslových vod
 • rezervoár chemikálií

Na Vaše přání jsme schopni vyrobit nádrž požadovaných rozměrů, doplněnou trubními přívody, vývody a armaturami nebo doplněnou plastovým žebříkem či plastovými stupadly. V případě zájmu doporučujeme specifické požadavky předem prokonzultovat.

Jestliže tedy uvažujete o pořízení nádrže, tak nás neváhejte kontaktovat a v žádosti uveďte:

 • jaký druh kapaliny bude v nádrži hromaděn
 • jaká bude teplota této kapaliny
 • o jaký typ nádrže máte zájem
 • jaký bude objem nádrže
 • jaký druh zakrytí nádrže preferujete
 • jaké bude provedení nádrže

V případě zájmu o vytvoření atypické nádrže (vodoměrné šachty, lapač tuků, ropných produktů, septik, půdní filtr) uveďte:

 • přesný rozměr nádrže (lze doplnit i základním nákresem)
 • jaká bude teplota kapaliny vně nádrže
 • polohy  a dimenze žádaných potrubí (lze doplnit  i základním nákresem)
 • jaký druh zakrytí nádrže preferujete
 • jaké bude provedení nádrže